CV

Född i Täby den 31 mars 1947

1960-64 Privata cellostudier hos Nils Holm

1964-68 Studier vidMusikhögskolan i Stockholm. Violoncell och pedagogik. Examen 1968. Flertal kurser för Enrico Mainardi i Stockholm och Salzburg

1968-69 Studier vid Staatlichen Hochschule für Musik in Köln i Siegfried Palms Mästarklass

1969-70 Studier i Paris hos Maud Tortellier.

1970-72 Freelancellist huvudsakligen i Paris and Stockholm Medgrundare av den experimentella gruppen “Harpans Kraft”

1972 Första besök i Brasilien. Cellist i Orchestra Sinfonica Brasileira och en stor aktivitet med solokonserter och kammarmusik.

1973-74 Cellist i Malmö Symfony Orkester.

1973-75 Lärare i cello och nutuda musik vid Malmö Musikhögskola

1975 - Freelanser som solocellist and tonsättare.