Texter

To be or not to be - det är Orphevs om ett verk (Nutida Musik nr 1 87/88)

Blomma utan Namn om det brasilianska musiklivet ( Agora 2/3 1990)

Dissonansskrift Samling skriven tillsammans med Marcia Cavalcante Schuback (Literart)

Ett i eget skapande läsande Att spela sin egen musik. (Nosag CD 128 ,2006)

Ordfärdiga tankar Om komponerande (Nutida musik 2009)

Domino ett spel (opublicerad)

de estocolmo a Jocy leituras de jocy (sesi-sp editora 2018)